ซื้อขายไก่ชน

การดูแลไก่ชนแม่พันธุ์ เตรียมการไว้เพื่อสำหรับการผสมพันธุ์

พลาดไม่ได้ ที่นี่ มีไก่ชนสายพันธุ์ดีให้ได้เลือกมากมาย

  • ควรจับแม่พันธุ์ถ่ายพยาธิทุกๆ เดือน ก่อนการจับผสมพันธุ์กับไก่พ่อพันธุ์ เพราะจะได้ทำให้ร่างกายของไก่แม่พันธุ์นั้นสมบูรณ์มากพอสำหรับการผสมพันธุ์ และสามารถถ่ายทอดลักษณะที่ดีแก่ลูกไก่ด้วย ไก่ที่งอมโรค หรือได้รับลักษณะที่ไม่ดีมาจากแม่พันธุ์ (มีโอกาสสูงถึง 70%) มักไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ซื้อขายไก่ชน ครับ
  • นอกจากนั้นเรื่องของพวก ไร เห็บ เหา และแมลงรบกวนต่างๆ ก็สามารถเป็นพาหะนำโรคได้เช่นกัน ดังนั้นควรทำการจับแม่ไก่แม่พันธุ์ อาบน้ำกำจัดแมลงรบกวนเหล่านี้ให้ดี เพราะหากปล่อยไว้อาจติดไก่พ่อพันธุ์ได้ และโรคที่มาพร้อมกับแมลง ก็อาจทำให้เกิดลักษณะที่ไม่ดี ถ่ายทอดไปยังลูกได้เหมือนกัน
  • วัคซีนไก่แม่พันธุ์ เป็นประจำทุกๆ 3 เดือน ป้องกันโรคร้ายแรงต่างๆ นอกจากนั้น ควรตรวจสุขภาพไก่อยู่เสมอด้วยครับ
  • ดูแลไก่ชนแม่พันธุ์อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้พวกมันจิกตีกันเอง อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือตายได้

  • อาหารแม่ไก่ควรให้ครบทุกหมู่ ให้แม่ได้ได้รับสารอาหารครบถ้วน (แต่ไม่ควรมากเกินไป จนไก่อ้วน) เพราะร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ จะให้ผลผลิตที่สมบูรณ์ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะทำให้ขายได้ราคาดีในตลาด ซื้อขายไก่ชน
  • แยกเลี้ยงแม่ไก่อย่างดี อย่าปล่อยให้โดนไก่หนุ่ม รุม เพราะมักจะทำให้โทรม หรือบาดเจ็บได้นั่นเอง
  • หากเป็นไปได้ ควรทำการเลี้ยงอย่างอิสระ ในสภาพแวดล้อมที่ดี เพราะสามารถให้ผลผลิตได้ดีกว่าการเลี้ยงในโรงเรือน หรือ พื้นที่แคบๆ
  • ช่วงที่ไก่ชนแม่พันธุ์ถ่ายขน ควรปล่อยเลี้ยงอย่างอิสระ เพื่อเร่งให้ขนฟูงอกงามกลับมาเร็วๆ ไม่ควรเลี้ยงรวมกับไก่อื่นๆ เพราะอาจจะทำให้โดนจิกตีจนขนหลุดอีกได้ง่าย