ซื้อขายไก่ชน

เทคนิคการเลือกไก่สำหรับฟักไข่ (หลังการผสม) มีขั้นตอนอย่างไร

ไก่ชนคุณภาพ บอกเลยว่ามาแรงจริงๆ สายพันธุ์ดี แน่นอน

  • เลือกแม่ไก่ ที่มีพฤติกรรมหวงรัง หรืออยากจะฟักไข่ ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น จับออกมาจากรังแล้ว ก็ยังกลับเข้าไปใหม่ แบบนี้ถือว่าเป็นแม่ไก่ที่อยากจะฟักไข่ สามารถใช้งานได้
  • แต่ถ้าไม่มีแม่ไก่ที่อยากจะฟักไข่มากขนาดนั้นจริงๆ แนะนำเลือกเป็นแม่ไก่ทั่วไปก็ได้ แต่ก็ต้องเลือกประเภทที่มีขนาดร่างกายค่อนข้างใหญ่ จะมีประสิทธิภาพในการฟักได้มากกว่าไก่เล็ก
  • พยายามเลือกแม่ไก่ ที่มีลักษณะสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่มีโรค เพราะมันสามารถที่จะแพร่กระจายเชื้อโรคให้กับลูกไก่ได้ ลูกไก่อาจตายหรือมีลักษณะที่ผิดปกติได้เช่นกัน ไก่ประเภทที่นำมาฟักไข่จึงต้องคัดมาดีพอสมควร ไม่ใช่บอกว่าแม่ไก่ทัวไปแล้วจะเอาตัวไหนมาก็ได้ มีแต่แม่ฟักที่สมบูรณ์เท่านั้น จึงจะสามารถให้ผลผลิตที่ดีที่สุด และเป็นที่ต้องการของตลาด ซื้อขายไก่ชน ได้

  • เลือกแม่ไก่ที่มีประสบการณ์ฟักไข่มาแล้ว จะดีกว่าเลือกแม่ไก่สาว ที่ไม่เคยฟักไก่มาเลย หรือเลือกแม่ไก่ที่เลี้ยงลูกออกมาดี ซึ่งจะทำให้ไก่สมบูรณ์แข็งแรงดีตลอดเวลาที่อยู่กับแม่ไก่
  • หากเป็นไปได้ สังเกตให้ดีครับ ว่าแม่ไก่ที่เลือกมาฟักไข่นั้น เป็นแม่ไก่ที่มีลักษณะนิสัยอย่างไร เลี้ยงลูกดีรักลูก หรือเลี้ยงแบบทิ้งๆ ขว้างๆ ไอ้แบบหลังไม่ควรเลือกมาใช้งานครับ
  • เลือกแม่ไก่ตัวที่ออกเชื่องหน่อย ไม่ดุ เพราะมีประสิทธิภาพในการดูแลไข่ และลูกไก่ได้ดีกว่าแม่ประเภทดุ แม่ไก่ที่ดุจริงๆ อาจจิกลูกตายไปเลยก็มี ให้ระมัดระวังครับ