ซื้อขายไก่ชน

ไก่ขาอ่อนรักษาอย่างไร หายแล้วนำมาเล่นได้ไหม

ไก่ชนพม่า ตีแม่นแผลดี แข้งหน้าจัด ต้องที่นี่เท่านั้น

    ไก่ชนที่มีอาการขาอ่อนตั้งแต่ยังเล็กอายุประมาณ  2 – 3  เดือน  สามารถรักษาให้หายได้  ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ลูกไก่เกิดอาการขาอ่อนก็อาจจะเกิดจาก  การที่เขาได้รับอาหารที่มีโปรตีนและไขมันสูงเกินความจำเป็นต่อร่างกาย  ส่วนมากแล้วก็จะเกิดกับลูกไก่ที่กินอาหารสำเร็จรูป

    เช่น  อาหารหมู  ซึ่งมีโปรตีนและไขมันสูง  แต่แคลเซียมต่ำ  เมื่อร่างกายได้รับโปรตีนกับไขมันเยอะเกินไป  จึงทำให้ร่างกายของเขาโตเร็วเกินไป  ร่างกายโตเร็วแต่กระดูกไม่มีความแข็งแรง  กระดูกจึงรับน้ำหนักตัวไม่ไหวและเกิดอาการขาอ่อนขึ้นได้

    โดยธรรมชาติของไก่แล้วโดยเฉพาะไก่ชนเขาจะต้องมีโครงสร้างกระดูกที่แข็งแรง  เพื่อเขาจะได้ใช้กำลังขาในการต่อสู้  การเลี้ยงไก่ชนต้องเน้นแบบธรรมชาติที่สุด  ให้เขาค่อยๆเติบโตตามธรรมชาติ  ได้เขี่ยดินได้กินหญ้า  มีที่กว้างๆให้เขาได้เดินออกกำลัง  ได้กินอาหารที่เหมาะกับช่วงอายุของเขา  เขาก็จะโตขึ้นมาแบบแข็งแรงสมบูรณ์มีภูมิต้านทานไม่เจ็บป่วยง่าย  ซึ่งมันแตกต่างกับไก่ที่ขังไว้ในกรงในคอกและได้กินแต่อาหารสำเร็จรูป 

    การเลี้ยงแบบนี้เขาโตเร็วก็จริงแต่ไม่ได้โตแบบสมบูรณ์จึงมักเจอไก่เป็นขาอ่อนกันมาก  เพราะอาหารที่เขากินมีโปรตีนมากเกินไปได้รับอาหารที่ให้พลังงานมาก  แต่พลังงานไม่ได้นำออกไปใช้ทำให้มันสะสมตามกล้ามเนื้อ  และทำให้กล้ามเนื้อก็ขยายเร็วขึ้น  เขามีโปรตีนในการสร้างกล้ามเนื้อที่เยอะ  แต่ไม่มีแคลเซียมนการสร้างกระดูให้โตตามจึงเกิดปัญหาไก่ขาอ่อนตามมา

    เมื่อไก่ชนมีอาการขาอ่อนก็สามารถรักษาได้โดยเริ่มต้นจากให้เขากินแคลเซียมเสริม  ลดอาหารสำเร็จรูปลงเพิ่มข้าวลงไป  เพิ่มอาหารที่มีวิตามิน  เช่น  ผัก  ผลไม้  ปล่อยให้เขาได้เดินในที่กว้างมีที่ให้ได้เขี่ยดินให้ได้กินหญ้า  อาการขาอ่อนของเขาก็จะค่อยๆดีขึ้น  แต่ถ้าถามว่าแล้วเมื่อเขาโตขึ้นอายุได้แล้วสามารถนำเขามาเล่นได้ไหม  ก็ต้องบอกว่าต้องดูสภาพร่างกายของเขาอีกที 

    เพราะไก่ที่กระดูกเขาไม่แข็งแรงมาตั้งแต่แรกมันก็จะไม่เหมือนกับไก่ที่แข็งแรงมาตั้งแต่เล็ก  ถึงแม้ว่าเขาจะหายขาอ่อนแล้วแต่กระดูกเขามันไม่สามารถพัฒนาความแข็แรงขึ้นมาได้อีก  ส่วนมากแล้วไก่ที่เคยขาอ่อนมาก่อนมักจะใช้งานไม่ค่อยได้  เมื่อเจอก็จำเป็นต้องคัดทิ้งไปจะได้ไม่เสียเวลา

    บางครั้งลูกไก่ที่ซื้อมาในราคาแพงๆเจ้าของก็จะดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ  จนลืมไปว่าธรรมชาติของเขาเป็นอย่างไร  ซึ่งการดูแลเอาใจใส่เขาอย่างดีก็เป็นสิ่งที่ดี  แต่ต้องเป็นการดูแลที่ดีและที่ถูกต้องด้วย  เพื่อที่ไก่ชนเขาจะโตมาอย่างมีคุณภาพและสามารถให้เรานำไปต่อยอดกันได้